ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

โปรไฟไหม้ ในเชิงธุรกิจท่องเที่ยวดีไหมGenius Tips👍

โปรไฟไหม้  ผมให้คำนิยามว่า "ขาดทุนน้อย ดีกว่าขาดทุนมาก"

ฝ่ายได้ประโยชน์ ----> ผู้บริโภค
ฝ่ายเสียประโยชน์ ----> บริษัทท่องเที่ยว

    ผู้บริโภคมักจะคิดว่าโปรไฟไหม้ทำไมราคาถูกจัง บริษัททัวร์บวกราคาเกินกำไรไปหรือเปล่า คำตอบบอกเลยนะครับว่า "ไม่" บริษัททัวร์ไม่ว่าเจ้าไหนก็ไม่อยากออกโปรไฟไหม้หรอกครับ เพราะนั่นคือโปรแกรมทัวร์ที่ขายไม่ออก หรือยังขาดจำนวนคนอยู่ บริษัททัวร์เลยออกกลยุทธ์หนีตาย ยอมขาย "โปรไฟไหม้" ลดราคาแบบขาดทุนยับครับ

ข้อดี-ข้อเสียเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเปิดธุรกิจ ในกรณีเหตุการณ์โปรไฟไหม้


ข้อดี : 

- เชิงผู้บริโภคได้รับประโยชน์เต็มๆในแง่ของราคา 
-เชิงผู้ประกอบการ ทำให้ขาดทุนน้อยลง จากที่ต้องขาดทุนมาก
ข้อเสีย : 
- ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อทัวร์เปลี่ยนไป จากแต่ก่อนลูกค้าวางแผนซื้อทัวร์ก่อนเดินทางประมาณ 2-3 เดือน แต่ปัจจุบันลูกค้าคอยจะซื้อทัวร์ใกล้ๆวัน ทำให้บริษัททัวร์อยู่ยากขึ้น และปรับตัวในอนาคตยากขึ้นด้วย
- ผู้บริโภคเกิดความเหลื่อมล้ำทางด้านราคา ทั้งๆที่ได้รับบริการเหมือนกัน
- แนวโน้มการทำงานของบริษัททัวร์/สายการบิน/แลนด์โอเปอร์เลเตอร์ ทำงานยากขึ้น

หลักการแบบเข้าใจง่ายๆเป็นแบบนี้ครับ


     ปกติบริษัททัวร์ Wholesale จะมีการออกโปรแกรมไว้หลายวันเดินทางมาก แต่ละวันเดินทางมีไม่ต่ำกว่า 20-30 ที่นั่ง ซึ่งการประกอบกรุ๊ปนั้น จะต้องมีการวางเงินมัดจำไว้กับสายการบิน ซึ่งสายการบินมีเงื่อนไขในการจ่ายมัดจำแตกต่างกัน บางสายการบินมัดจำที่ละ 2,000-3,000 บาท ต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งถ้าคำนวนให้เห็นภาพง่ายๆ


ยกตัวอย่าง 1

1 กรุ๊ป จองตั๋ว 30 ที่ มัดจำที่นั่งกับสายการบินที่ละ 2,000 บาท = 30x2,000 = 60,000 บาท 
สมมุติว่า กำไรหัวละ 2,000 บาท กรุ๊ปนี้ขายได้ 25 ที่นั่ง กำไรที่ได้ 2,000x25 = 50,000 บาท
ซึ่งอีก 5 ท่านขายไม่ได้ อาจจะต้องโดนยึดเงินมัดจำจากสายการบิน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ) 2,000x5 = 10,000
กำไรขอกรุ๊ปนี้จะสุทธิอยู่ที่ 50,000-10,000 = 40,000 บาทถ้วน

แต่บางสายการบิน (ส่วนใหญ่จะเป็น Low Cost Airlines) วิธีการมัดจำส่วนใหญ่ต้องจ่ายเต็มจำนวน

ยกตัวอย่าง 2
1 กรุ๊ป จองตั๋ว 30 ที่ มัดจำที่นั่งกับสายการบินที่ละ 12,000 บาท (จ่ายเต็มจำนวน) = 30x10,000 = 360,000 บาท 
สมมุติว่า กำไรหัวละ 2,000 บาท กรุ๊ปนี้ขายได้ 25 ที่นั่ง กำไรที่ได้ 2,000x25 = 50,000 บาท
ซึ่งอีก 5 ท่านขายไม่ได้ อาจจะต้องโดนเสียเงินที่จ่ายสายการบินไปทั้งหมด  12,000x5 = 60,000
กำไรขอกรุ๊ปนี้จะสุทธิอยู่ที่ 50,000-60,000 = -10,000 บาท (ขาดทุน)

     ทางบริษัททัวร์จึงต้องลดราคาลงมาเพื่อไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ ยอดขาดทุนเพื่อให้ต้นทุนไม่จมหายไป อาจจะได้กำไรน้อยลงหน่อย หรือขาดทุนน้อยลงจากเดิม เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด
วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?