ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องขอวีซ่า
การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องทำเรื่องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ แต่ก็มีบางประเทศที่ทำข้อตกลงในการยกเว้นการตรวจลงตรากับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย นั่นก็หมายความว่าถ้ามีเพียงแค่พาสปอร์ต ก็สามารถเดินทางไปเที่ยวประเทศนั้น ๆ ได้เลย ซึ่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก็ได้มีการอัปเดตรายชื่อประเทศและดินแดนที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่าเพิ่มเติม โดยมีรายชื่อ ดังนี้รายชื่อ 32 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า

1. แอลเบเนีย * (เฉพาะวันที่ 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2561) สามารถพำนักอยู่ได้ 90 วัน
2. อาร์เจนตินา สามารถพำนักอยู่ได้ 90 วัน
3. บาห์เรน * สามารถพำนักอยู่ได้ 14 วัน
4. บราซิล สามารถพำนักอยู่ได้ 90 วัน
5. บรูไน * สามารถพำนักอยู่ได้ 14 วัน
6. กัมพูชา สามารถพำนักอยู่ได้ 14 วัน
7. ชิลี สามารถพำนักอยู่ได้ 90 วัน
8. เอกวาดอร์ * สามารถพำนักอยู่ได้ 90 วัน
9. จอร์เจีย * สามารถพำนักอยู่ได้ 365 วัน
10. มณฑลไห่หนาน * สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
11. ฮ่องกง สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
12. อินโดนีเซีย * สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
13. ญี่ปุ่น * สามารถพำนักอยู่ได้ 15 วัน
14. สาธารณรัฐเกาหลี สามารถพำนักอยู่ได้ 90 วัน
15. ลาว สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
16. มาเก๊า สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
17. มองโกเลีย สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
18. มาเลเซีย * สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
19. มัลดีฟส์ * สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
20. เมียนมา (เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ) สามารถพำนักอยู่ได้ 14 วัน
21. ปานามา * สามารถพำนักอยู่ได้ 180 วัน
22. เปรู สามารถพำนักอยู่ได้ 90 วัน
23. ฟิลิปปินส์ * สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
24. กาตาร์ * สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
25. รัสเซีย สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
26. เซเชลส์ * สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
27. สิงคโปร์ * สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
28. แอฟริกาใต้* สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
29. ไต้หวัน * สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
30. ตุรกี * สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
31. วานูอาตู * สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
32. เวียดนาม สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน

หมายเหตุ
1. * หมายถึงประเทศและดินแดนที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย

ทั้งนี้ก็ยังมีประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยไม่จำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราล่วงหน้า โดยสามารถขอ Visa on Arrival (VOA) ได้ ณ สนามบินหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ได้เลย โดยมีรายชื่อประเทศหลัก ๆ ดังนี้1. โบลิเวีย
ประเภทหนังสือเดินทาง : หนังสือเดินทางทูต / ราชการ / ธรรมดา
พำนักได้ไม่เกิน : 30 วัน
อัตราค่าธรรมเนียม : 135 เหรียญสหรัฐ (เฉพาะวีซ่าประเภทท่องเที่ยว)
2. ฟิจิ
ประเภทหนังสือเดินทาง : หนังสือเดินทางทูต / ราชการ / ธรรมดา
พำนักได้ไม่เกิน : 4 เดือน
อัตราค่าธรรมเนียม : ไม่มีค่าธรรมเนียม
3. จอร์แดน
ประเภทหนังสือเดินทาง : หนังสือเดินทางธรรมดา
พำนักได้ไม่เกิน : 30 วัน
อัตราค่าธรรมเนียม : 40 ดีนาร์จอร์แดน
4. คีร์กีซสถาน
ประเภทหนังสือเดินทาง : หนังสือเดินทางทูต / ราชการ / ธรรมดา
พำนักได้ไม่เกิน : 15 วัน - 1 เดือน
อัตราค่าธรรมเนียม : 50 เหรียญสหรัฐ / 60 เหรียญสหรัฐ (สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดา)
5. เนปาล
ประเภทหนังสือเดินทาง : หนังสือเดินทางธรรมดา
พำนักได้ไม่เกิน : 15 / 30 / 90 วัน
อัตราค่าธรรมเนียม : 15 วัน 25 เหรียญสหรัฐ, 30 วัน 40 เหรียญสหรัฐ และ 90 วัน 100 เหรียญสหรัฐ
6. โอมาน
ประเภทหนังสือเดินทาง : หนังสือเดินทางธรรมดา
พำนักได้ไม่เกิน : 30 วัน
อัตราค่าธรรมเนียม : 20 เรียลโอมาน
7. หมู่เกาะโซโลมอน
ประเภทหนังสือเดินทาง : หนังสือเดินทางทูต / ราชการ / ธรรมดา
พำนักได้ไม่เกิน : 3 เดือน
อัตราค่าธรรมเนียม : ไม่มีค่าธรรมเนียม
8. ติมอร์-เลสเต
ประเภทหนังสือเดินทาง : หนังสือเดินทางธรรมดา
พำนักได้ไม่เกิน : 30 วัน
อัตราค่าธรรมเนียม : 30 เหรียญสหรัฐ
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ consular.go.th

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
consular.go.th


วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?