ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

ประเทศในกลุ่มเชงเก้น (Schengen) 26 ประเทศ    ในปัจจุบัน เขตเชงเก้นจะประกอบด้วยประเทศในยุโรปทั้งหมด 26 ประเทศ ในจำนวนนี้มี 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ทั้ง 26 ประเทศที่กล่าวมานั้นได้มีนโยบายทางด้านวีซ่าร่วมกัน ซึ่งนั่นหมายความว่าจะไม่มีการตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ

    สำหรับท่านใด ที่มีวีซ่าประเทศใดประเทศหนึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้น จะสามารถเดินทางได้ทั้ง 26 ประเทศ ในระยะเวลาที่ครอบคลุม ในการเดินทาง โดยไม่ต้องขอทีละประเทศ ซึ่งมีประเทศดังต่อไปนี้

 1. ออสเตรีย Austria
 2. เบลเยี่ยม Belgium
 3. เชค Czech Republic
 4. เดนมาร์ก Denmark
 5. เอสโตเนีย Estonia
 6. ฟินแลนด์ Finland
 7. ฝรั่งเศส France
 8. เยอรมัน Germany
 9. กรีซ Greece
 10. ฮังการี Hungary
 11. ไอซ์แลนด์ Iceland
 12. อิตาลี Italy
 13. ลัตเวีย Latvia
 14. ลิกเตนสไตน์ Liechtenstein
 15. ลิทัวเนีย (Lithuania)
 16. ลักเซมเบอร์ก Luxembourg
 17. มอลตา (Malta)
 18. เนเธอร์แลนด์ Netherlands
 19. นอร์เวย์ Norway
 20. โปแลนด์ Poland
 21. โปรตุเกส Portugal
 22. สโลวาเกีย Slovakia
 23. สโลวีเนีย (Slovenia)
 24. สเปน Spain
 25. สวีเดน Sweden
 26. สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland
หมายเหตุ

     กรณีเดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม Schengen ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศที่มี วัตถุประสงค์หลัก ตามเอกสาร เช่น ไปประชุม
     กรณีเดินทางเข้าประเทศ และใช้ระยะเวลา ในการพำนัก แต่ละประเทศไม่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่า ประเทศที่ พำนักอยู่นานที่สุด
     กรณีเดินทางเข้าประเทศและใช้ระยะเวลาพำนัก แต่ละประเทศเท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่า ประเทศแรก ที่เดินทางเข้า

     หนังสือเดินทางราชการ กรณีเดินทาง เข้าประเทศในกลุ่ม SCHENGEN ที่มี ประเทศ ฝรั่งเศส/สเปน ร่วมอยู่ด้วย ให้ยื่นขอตรวจลงตราวีซ่า ประเทศ ฝรั่งเศส/สเปน เป็นหลัก

     หนังสือเดินทางทูต และ หนังสือเดินทางราชการ กรณีเดินทาง เข้าประเทศในกลุ่ม SCHENGEN ที่มีประเทศต่อไปนี้ ร่วมอยู่ด้วย ต้องขอตรวจลงตราวีซ่า ได้แก่ 1. กรีซ (Greece) 2. ไอซ์แลนด์ (Iceland) 3. ลัทเวีย (Latvia) 4. ลิทัวเนีย (Lithuania)5. โปรตุเกส (Portugal)

หนังสือเดินทางธรรมดา กรณีเดินทาง เข้าประเทศในกลุ่ม SCHENGEN ต้องยื่นขอตรวจลงตราวีซ่า