ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจ ประเทศกัมพูชา, เขมร

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจ ประเทศกัมพูชา, เขมร

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
"หนังสือเดินทางไทยธรรมดา เดินทางเข้าท่องเที่ยวเขมร หรือ กัมพูชา ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน" (ประเทศที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 4. ทุกสัญชาติ สามารถทำวีซ่าที่หน้าด่าน หรือ Visa on Arrival ได้ (ชาวต่างชาติ) สำเนาหน้าวีซ่าประเทศไทย หรือ สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับเข้าประเทศไทย
  หมายเหตุ กรณีเดินทางทางเครื่องบิน
  1. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
  2. ใบจองโรงแรม

ค่าธรรมเนียม วีซ่าท่องเที่ยว กัมพูชา/เขมร

 • แบบธรรมดา
  ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า 3 วันทำการ ค่าธรรมเนียม 1,100 บาท
 • แบบด่วน
  ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า 1 วันทำการ ค่าธรรมเนียม 1,200 บาท 
  (ยื่นเช้า รับเล่มได้ภายในวันเดียวกัน เวลา 16.00น.)
  (ยื่นบ่าย รับเล่มได้วันทำการถัดไป เวลา 14.00น.)

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต กัมพูชาประจำประเทศไทย

518/4 ถนนประชาอุทิศ ซอยรามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทร:02-957-5851-52 ต่อ 101, 103
เปิด: จันทร์-ศุกร์ 8:30- 11:30, 14:00-16:00
อีเมล์ camemb.tha@mfa.gov.kh, camemb.cons@gmail.com
website: cambodiaembassyinthailand.wordpress.com

วีซ่ากัมพูชาออนไลน์ (e-visa) สำหรับเพื่อการท่องเที่ยวและเข้าออกได้ครั้งเดียวเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมวีซ่า USD 50 + USD 6 (ค่าดำเนินการ) ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ www.evisa.gov.kh/Booking.com

วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?