ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ วีซ่าธุรกิจประเทศบังคลาเทศ


เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
 1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2รูป
 4. วีซ่าธุรกิจใช้เป็นหนังสือรับรองการทำงาน ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
 5. วีซ่าท่องเที่ยว ใบจองตั๋ว และ ใบจองโรงแรม
 6. จดหมายหรือหนังสือเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศบังคลาเทศ
 • วีซ่าท่องเที่ยว ผู้เดินทาง ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
 • วีซ่าธุรกิจสามารถยื่นแทนได้
  • Bank Statement หรือ สำเนาบุ๊คแบงค์ย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งของส่วนตัวและของบริษัท
  • หลักฐานที่พัก หรือใบจองโรงแรม
  • ระยะเวลาในการพิจารณา และดำเนินการ 6 วันทำการ
 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าท่องเที่ยว 1,210บาท (Single entry 33 USD)
 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าธุรกิจ (Single entry 66 USD) 2,410บาท และ (Multiple entries 165 USD) 6,010บาท
 • ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 6 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าบังคลาเทศ ต้องชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการ พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินนี้ออกมา ทำการกรอกข้อมูล แล้วนำไปยื่นชำระ ที่ธนาคาร กรุงไทย ให้นำเอกสารที่ได้หลังการชำระแล้ว ไปยื่นพร้อมกับ แบบฟอร์ม ได้ที่สถานทูต

แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย

47/8 เอกมัยซอย 30 สุขุมวิท 63 กทม 10110
โทร 02-390-5107-8, email:contact@bdembassybangkok.org
site:www.bdembassybangkok.org
เวลาทำการ แผนกวีซ่า
ยื่นขอวีซ่า จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 09.30-12.00น.
รับเล่มคืน จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 15.30-16:30น.
(งดให้บริการเกี่ยวกับวีซ่า ในวันศุกร์)


วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?