ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศอิหร่าน


เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอิหร่าน

  1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับถึงไทย
  2. สำเนาบัตรประชาชน และข้อมูลของที่อยู่ปัจจุบัน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. ข้อมูลสถานที่ทำงาน (ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ตำแหน่งงาน)
  5. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
  7. ใบจองโรงแรม ที่ได้รับการยืนยันการจองจากโรงแรม
ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า 2 สัปดาห์

สถานทูตอิหร่าน ประจำประเทศไทย

205 ซอยสุขุมวิท 49 /11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพม 10110
โทร: 02-390-0871-3 เปิดทำการ: วันอาทิตย์ - วันพฤหัสฯ (หยุด วันศุกร์และวันเสาร์)


วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?