ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

เอกสารประกอบ การยื่นขอวีซ่า ท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจ ประเทศพม่า


เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
 • หนังสือเดินทางไทยธรรมดา และ เดินทางโดยเครื่องบิน ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา ให้อาศัยอยู่ได้ 14 วัน สามารถเข้าประเทศพม่าได้ (ประเทศที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า)
 • สำหรับท่านที่ เดินทางผ่านทางอื่นๆ ยังจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศพม่า เหมือนเดิม

เอกสารยื่นขอวีซ่าพม่า
 1. หนังสือเดินทาง มีอายุใช้งานเหลือใม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 2" จำนวน 2 ใบ
 3. จดหมายหรือ หนังสือเชิญ จากบริษัทฯ หรือหน่วยงาน ในประเทศพม่า นอกจาก จดหมายเชิญแล้ว ต้องมี สำเนาเอกสาร หนังสือ จดทะเบียน ของบริษัทฯที่เขียนจดหมายเชิญ จาก ประเทศพม่าด้วย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
วีซ่าท่องเที่ยว แบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าท่องเที่ยว1,600 บาท(อยู่ได้ไม่เกิน 28 วัน)
วีซ่าธุรกิจ แบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ 2,000 บาท(เข้า-ออกครั้งเดียว, อยู่ได้ไม่เกิน 70 วัน)
ระยะเวลาในการพิจารณา และดำเนินการ 3 ถึง 7 วัน ทำการ

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตพม่า ประจำประเทศไทย

110 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทร 02-233-2237, 02-234-4698, 02-233-7250, 02-237- 744
E-mail:bkkmyanmar2013@gmail.com
www.myanmarembassybkk.com
แผนกวีซ่า ทำจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00น. และ 13.00-15.00น

ข้อควรระวังในการพำนักอยู่ในพม่า

 1. ไม่ควรพูดคุยเรื่องทางการเมือง ของเมียนมาร์กับบุคคลทั่วไป ที่ไม่รู้จักมักคุ้น
 2. ไม่ควรใส่กระโปรงสั้น หรือกางเกงขาสั้นในสถานที่สาธารณะ และในสถานที่สำคัญทางศาสนา
 3. ไม่ควรถ่ายรูปในบริเวณสนามบิน สถานีรถไฟ และสถานที่ราชการ ก่อนได้รับอนุญาต เมื่อจะถ่ายรูปชาวเมียนมาร์ ก็ควรขออนุญาต
 4. ควรมีความสำรวมในวัดและศาสนสถาน ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
 5. ระมัดระวังการพูดเชิงลบเกี่ยวกับประเทศ หรือ ชาวเมียนมาร์ในที่สาธารณะ เพราะมีชาวเมียนมาร์จำนวนมาก ที่เข้าใจภาษาไทยได้ดี
 6. ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพควรจัดเตรียมยาประจำตัวมาด้วย
 7. ควรเลือกรับประทานอาหารและน้ำดื่ม จากร้านที่สะอาดถูกสุขอนามัย โดยเฉพาะน้ำดื่ม ควร บรรจุในขวดปิดผนึกเรียบร้อย
 8. ทางการเมียนมาร์อาจห้ามชาวต่างชาติ เดินทางไปยังบางเมืองหรือบางพื้นที่ หากประสงค์ที่จะเดินทางไป ควรตรวจสอบข้อมูลก่อน
ค่าบริการ + ค่าวีซ่าท่องเที่ยว
ธรรมดาคนไทย 3,100 ต่างชาติ 3,400 บาท/เล่ม
ค่าบริการ + ค่าวีซ่าธุรกิจ
ธรรมดาคนไทย หรือต่างชาติ3,500 บาท/เล่ม


Booking.com

วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?